// Profipravo.cz / Články a komentáře 01.05.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (16/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


18. 4. 2018

částka 32; č. 63-65; PDF 97 KB 

63/2018  Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky   

64/2018  Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování    

65/2018  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory    
 

20. 4. 2018

částka 33; č. 66; PDF 4 MB 

66/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.  

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů