// Profipravo.cz / Články a komentáře 18.04.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (15/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


12. 4. 2018

částka 29; č. 58-60; PDF 4 MB 

58/2018  Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin   

59/2018  Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí    

60/2018  Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 30; č. 61; PDF 274 KB 

61/2018  Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů    


částka 31; č. 62; PDF 2 MB 

62/2018  Nález Ústavního soudu ze dne 30. ledna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015  

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů