// Profipravo.cz / Články a komentáře 09.04.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (14/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


4. 4. 2018

částka 27; č. 49-54; PDF 13 MB 

49/2018  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

50/2018  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek    

51/2018  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek    

52/2018  Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území    

53/2018  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů    

54/2018  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně    
 

částka 28; č. 55-57; PDF 187 KB 

55/2018  Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč    

56/2018  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů    

57/2018  Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018  

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů