// Profipravo.cz / Články a komentáře 13.03.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (10/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


7. 3. 2018

částka 19; č. 35-38; PDF 103 KB 

35/2018  Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny   

36/2018  Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů    

37/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů    

38/2018  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně    

 
8. 3. 2018

částka 20; č. 39-40; PDF 149 KB 

39/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů    

40/2018  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů