// Profipravo.cz / Články a komentáře 03.01.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (52/2017)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


28. 12. 2017

částka 168; č. 466-468; PDF 18 MB 

466/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

467/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.    

468/2017  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce    
 

částka 169; č. 469-470; PDF 139 KB 

469/2017  Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem    

470/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů    


částka 170; č. 471-473; PDF 305 KB 

471/2017  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek    

472/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů    

473/2017  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce    
 

29. 12. 2017

částka 171; č. 474; PDF 3 MB 

474/2017  Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018    
 

částka 172; č. 475-476; PDF 111 KB 

475/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony    

476/2017  Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření   

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů