// Profipravo.cz / Články a komentáře 21.11.2017

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (46/2017)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


13. 11. 2017

částka 129; č. 370-372; PDF 461 KB 

370/2017  Zákon o platebním styku   

371/2017  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku    

372/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů    
 

částka 130; č. 373; PDF 11 MB 

373/2017  Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018    
 

částka 131; č. 374-375; PDF 11 MB 

374/2017  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat    

375/2017  Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů    
 

14. 11. 2017

částka 132; č. 376-378; PDF 278 KB 

376/2017  Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb    

377/2017  Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta    

378/2017  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů