// Profipravo.cz / Články a komentáře 06.11.2017

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (44/2017)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


30. 10. 2017

částka 122; č. 353-354; PDF 33 MB 

353/2017  Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018   

354/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 123; č. 355-356; PDF 98 KB 

355/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů    

356/2017  Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování    
 

31. 10. 2017

částka 125; č. 359; PDF 11 MB 

359/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.    
 

částka 126; č. 360; PDF 390 KB 

360/2017  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.    

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů