// Profipravo.cz / Články a komentáře 01.11.2017

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (43/2017)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


24. 10. 2017

částka 120; č. 348-351; PDF 93 KB 

348/2017  Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem   

349/2017  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018    

350/2017  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce    

351/2017  Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů    
 

částka 121; č. 352; PDF 25 MB 

352/2017  Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017    


27. 10. 2017

částka 124; č. 357-358; PDF 88 KB 

357/2017  Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky     

358/2017  Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky    

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů