// Profipravo.cz / Články a komentáře 16.10.2017

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (41/2017)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


11. 10. 2017

částka 112; č. 329-330; PDF 1 MB 

329/2017  Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení

330/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu    
 

částka 113; č. 331; PDF 341 KB 

331/2017  Vyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy    
 
  
12. 10. 2017

částka 114; č. 332-333; PDF 289 KB 

332/2017  Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč    

333/2017  Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů