// Profipravo.cz / Články a komentáře 09.10.2017

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (40/2017)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


2. 10. 2017

částka 109; č. 318-319; PDF 593 KB 

318/2017  Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků  

319/2017  Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu    

  
4. 10. 2017

částka 110; č. 320-324; PDF 174 KB 

320/2017  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů    

321/2017  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.    

322/2017  Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období    

323/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.    

324/2017  Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)    
 

6. 10. 2017

částka 111; č. 325-328; PDF 1 MB 

325/2017  Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony    

326/2017  Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů    

327/2017  Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.    

328/2017  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů