// Profipravo.cz / Články a komentáře 04.09.2017

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (35/2017)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


28. 8. 2017

částka 95; č. 272-274; PDF 276 KB 

272/2017  Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí   

273/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů    

274/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 96; č. 275; PDF 88 KB 

275/2017  Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky    
 

30. 8. 2017

částka 97; č. 276-278; PDF 17 MB 

276/2017  Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů    

277/2017  Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení    

278/2017  Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování    
 

částka 98; 279-280; PDF 106 KB 

279/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

280/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů