// Profipravo.cz / Články a komentáře 31.08.2017

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (34/2017)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


22. 8. 2017

částka 92; č. 268-269; PDF 1 MB 

268/2017  Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)   

269/2017  Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017    
 

25. 8. 2017

částka 93; č. 270; PDF 96 MB 

270/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných    


částka 94; č. 271; PDF 95 KB 

271/2017  Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů