// Profipravo.cz / Články a komentáře 14.08.2017

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (32/2017)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


9. 8. 2017

částka 87; č. 238-242; PDF 131 KB 

238/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů   

239/2017  Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa    

240/2017  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně    

241/2017  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně    

242/2017  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů