// Profipravo.cz / Články a komentáře 29.07.2017

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (29/2017)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


18. 7. 2017

částka 77; č. 213-214; PDF 526 KB 

213/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů   

214/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 78; č. 215; PDF 96 KB 

215/2017  Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti    
 

21. 7. 2017

částka 79; č. 216; PDF 319 KB 

216/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů