// Profipravo.cz / Články a komentáře 10.12.2016

Uplynulý týden (48/2016) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


30. 11. 2016

částka 154; č. 383; PDF 2 MB 

383/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem   


částka 155; č. 384-386; PDF 1 MB 

384/2016  Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru    

385/2016  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce    

386/2016  Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí    
 

2. 12. 2016

částka 156; č. 387; PDF 1 MB 

387/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů    
  
  
částka 157; č. 388-389; PDF 3 MB 

388/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů    

389/2016  Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia    
 

částka 158; č. 390; PDF 734 KB

390/2016  Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů