// Profipravo.cz / Články a komentáře 14.11.2016

Uplynulý týden (45/2016) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek
8. 11. 2016

částka 144; č. 363-364; PDF 516 KB 

363/2016  Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021    

364/2016  Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016    
 
 
9. 11. 2016

částka 143; č. 358-362; PDF 8 MB 

358/2016  Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení   

359/2016  Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události    

360/2016  Vyhláška o monitorování radiační situace    

361/2016  Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu    

362/2016  Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích    
 

11. 11. 2016

částka 145; č. 365; PDF 519 KB 

365/2016  Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby    
 

částka 146; č. 366; PDF 684 KB 

366/2016  Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů