// Profipravo.cz / Články a komentáře 14.11.2016

Uplynulý týden (44/2016) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


31. 10. 2016

částka 137; č. 348; PDF 8 MB 

348/2016  Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017   


částka 138; č. 349-350; PDF 520 KB 

349/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.    

350/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 139; č. 351-354; č. PDF 578 KB 

351/2016  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů   

352/2016  Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu    

353/2016  Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání    

354/2016  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí    


4. 11. 2016

částka 140; č. 355; PDF 11 MB 

355/2016  Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017    
 

částka 141; č. 356; PDF 5 MB 

356/2016  Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření 

částka 142; č. 357; PDF 18 MB 

357/2016  Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů