// Profipravo.cz / Články a komentáře 29.10.2016

Uplynulý týden (43/2016) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


26. 10. 2016

částka 134; č. 341-344; PDF 746 KB 

341/2016  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů   

342/2016  Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu    

343/2016  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017    

344/2016  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce    
 

částka 135; č. 345; PDF 2 MB 

345/2016  Nařízení vlády o lodní výstroji    
 

částka 136; č. 346-347; PDF 516 KB 

346/2016  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.    

347/2016  Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost    

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů