// Profipravo.cz / Články a komentáře 08.10.2016

Uplynulý týden (40/2016) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


3. 10. 2016

částka 125; č. 319-320; PDF 628 KB 

319/2016  Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

320/2016  Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře    
 

částka 126; č. 321-324; PDF 738 KB 

321/2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku    

322/2016  Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony    

323/2016  Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů    

324/2016  Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)    
 
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb.    
 

7. 10. 2016

částka 127; č. 325-327; PDF 575 KB 

325/2016  Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017    

326/2016  Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017    

327/2016  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů