// Profipravo.cz / Články a komentáře 08.10.2016

Uplynulý týden (39/2016) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


26. 9. 2016

částka 121; č. 309; PDF 19 MB 

309/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku  


částka 122; č. 310-313; PDF 3 MB 

310/2016  Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017    

311/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů    

312/2016  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně    

313/2016  Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)    
 

částka 123; č. 314-315; PDF 649 KB 

314/2016  Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků    

315/2016  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí    
 

29. 9. 2016

částka 124; č. 316-318; PDF 951 KB 

316/2016  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů    

317/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách    

318/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči    

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů