// Profipravo.cz / Články a komentáře 19.09.2016

Uplynulý týden (37/2016) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek
12. 9. 2016

částka 110; č. 283-284; PDF 1008 KB 

283/2016  Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů   

284/2016  Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice    


částka 111; č. 285-288; PDF 11 MB 

285/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.  

286/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie    

287/2016  Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě    

288/2016  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem    
 

částka 112; č. 289-292; PDF 727 KB 

289/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů    

290/2016  Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016    

291/2016  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce    

292/2016  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů