// Profipravo.cz / Články a komentáře 10.09.2016

Uplynulý týden (35/2016) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek
29. 8. 2016

částka 105; č. 271; PDF 3 MB 

271/2016  Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   


31. 8. 2016

částka 106; č. 272; PDF 17 MB 

272/2016  Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů    


částka 107; č. 273-279; PDF 6 MB 

273/2016  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů    

274/2016  Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství    

275/2016  Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství    

276/2016  Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol    

277/2016  Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami    

278/2016  Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace    

279/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.    


částka 108; č. 280-281; PDF 530 KB 

280/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky    

281/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů