// Profipravo.cz / Články a komentáře 22.08.2016

Uplynulý týden (33/2016) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek
19. 8. 2016

částka 103; č. 265-268; PDF 807 KB 

265/2016  Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5 000 Kč   

266/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)    

267/2016  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce    

268/2016  Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů