// Profipravo.cz / Monitoring 03.10.2017

ÚOOÚ by pokutu v případu ekolo.cz znovu neudělil

3. 10. 2017 - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) reaguje následujícím vyjádřením na zprávy v médiích v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu v ukončeném případu ekolo.cz.

vytisknout článek


Za současného vedení Úřadu by k uložení pokuty společnosti ekolo.cz nedošlo. Jeho předsedkyně Ivana Janů je přesvědčena, že žádná interpretace jakéhokoli zákona nemůže být odtržena od vnímání spravedlnosti ve společnosti.

“Je třeba ctít také zásadu, že se každý může přiměřeným způsobem domoci svého práva, pokud bylo zasaženo do jeho zákonem chráněných zájmů. Důležité přitom je, aby to bylo přiměřeně a za podmínky, že je jasné, že zásah veřejné moci nepřijde včas. A to byl právě tento případ,“ vysvětlila předsedkyně Ivana Janů.

Zároveň je důležité připomenout, že posledním aktivním krokem Úřadu v této kauze bylo podání kasační stížnosti 1. června 2015 k Nejvyššímu správnímu soudu, což se stalo tři měsíce před nástupem předsedkyně Ivany Janů do čela instituce.

„Doufala jsem, že v rámci řízení před Ústavním soudem bude vzata v úvahu specifičnost případu ekolo.cz a že bude zvážen i praktický dopad rozhodnutí soudu,“ prohlásila předsedkyně Úřadu.

Současně upozorňuje na zavádějící tvrzení týkající se případu, která se objevila v médiích a která nejsou založena na úplném výkladu platného práva. Argument, že k pořizování, resp. zveřejnění záznamu byl údajně nutný souhlas osoby podezřelé z krádeže, není správný. V této věci totiž není pro konání okradeného nutný souhlas nahrávané osoby. Důležité pro posouzení případu je skutečnost, zda jednal v zájmu ochrany osob či majetku, na což pamatuje zákon o ochraně osobních údajů.

Úřad chce veřejnost ujistit, že v jeho rozhodovací praxi dochází k postupnému vývoji (viz Stanovisko č. 1/2016 - Umístění kamerových systémů v bytových domech). Takovéto změny však nemohou mít charakter jednorázové, rychlé kampaně, ale musí se naopak jednat o promyšlený proces, který je založen vždy na důkladném posuzování každé individuální kauzy tak, aby byla respektována zásada proporcionality při výkladu zákona o ochraně osobních údajů a ochrana práv a právem chráněných zájmů při zpracování osobních údajů správcem či dalšími osobami.

(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva ÚOOÚ

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů