// Profipravo.cz / Monitoring 20.05.2017

Internetový čtvrtletník Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud se otevírá veřejnosti díky novému internetovému čtvrtletníku AEQUITAS

vytisknout článek


Nejvyšší soud vydává první číslo internetového čtvrtletníku Aequitas. Jeho prostřednictvím chce veřejnosti magazínovou formou představovat své soudce, asistenty i zaměstnance v „civilnější podobě“, než jak jsou vnímáni doposud. Nabídne v něm proto řadu atraktivních textů a fotografií z oblasti mimo hlavní rozhodovací činnost soudu.

Název je zkrácenou verzí latinského AEQUITAS SEQUITUR LEGEM, což v překladu znamená: „Pokud zákon mlčí, nastupuje soudcův smysl pro spravedlnost.“ Jak v úvodníku vysvětluje předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.: „Vydávat spravedlivá soudní rozhodnutí zcela jistě předpokládá, že soudce nesmí být odtržen od reality. Od reality běžného života. Ano, je pravdou, že soudcovské povolání je vážené. Z principu takové býti musí. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že z rozhodování jednotlivých soudců se nesmí vytrácet lidskost. Soudcovská práce je službou veřejnosti a soudci nemohou být jako stroje. Vždyť jsou to také jen lidé. Každý případ posuzují individuálně, snaží se rozhodnout vždy spravedlivě, s přihlédnutím k veškerým okolnostem, které danou věc ovlivňují. AEQUITAS je bude svým čtenářům takto prezentovat.“

Nový čtvrtletník vydává Nejvyšší soud pouze v elektronické podobě. Naleznete jej pravidelně na webových stránkách www.nsoud.cz, konkrétně zde.

(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva NS

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů