// Profipravo.cz / Monitoring 22.06.2016

Zrušení vysokoškolského diplomu

Nejvyšší správní soud rozhodoval o kasační stížnosti Západočeské univerzity v Plzni týkající se vysokoškolského diplomu

vytisknout článek


Západočeská univerzita v Plzni brojila proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, jímž soud zrušil její rozhodnutí zrušující vysokoškolský diplom JUDr. L. H.. Jednalo se o diplom, kterým bylo v roce 2002 osvědčeno ukončení studia v bakalářském studijním programu, a univerzita tento diplom zrušila z důvodů opsání bakalářské práce.

Krajský soud v napadeném rozsudku vyslovil právní názor, že vysokoškolský diplom není osvědčením, ale dokladem, který nelze zrušit. Pro případ možnosti zrušení uvedl, že k němu nebyly splněny zákonné podmínky, protože studium bylo ukončeno zákonem předepsaným způsobem a ke zrušení diplomu by mohlo dojít jen v případě zneplatnění závěrečné zkoušky včetně obhajoby diplomové práce.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost univerzity zamítl, ovšem s právní argumentací krajského soudu se ztotožnil pouze částečně. Předně dospěl k závěru, že vysokoškolský diplom má povahu osvědčení, jehož vydáním vysoká škola úředně potvrzuje skutečnost, že osoba, které je diplom vydán, absolvovala konkrétní studijní program a získala příslušný akademický titul. Diplom proto lze zrušit postupem podle správního řádu. Předpokladem pro jeho zrušení ovšem je, že byl vydán v rozporu s vysokoškolským či jiným zákonem, tedy za situace, kdy nebyly splněny podmínky pro jeho vydání. Podle soudců Nejvyššího správního soudu neexistence podmínek pro vydání diplomu v daném případě prokázána nebyla. Soud proto akceptoval rozhodnutí Krajského soudu v Plzni a již se nezabýval žalobcem namítanou dobrou vírou či otázkou proporcionality zásahu ve vztahu k době, která uplynula mezi vydáním a zrušením diplomu.

Informace k rozsudku sp.zn. 2 As 170/2015 ze dne 9. června 2016.

(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva NSS

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů