// Profipravo.cz / Monitoring 23.05.2010

Doporučující tabulka pro stanovení výše výživného

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová na tiskovém brífinku představila finální verzi doporučující tabulky pro stanovení výše výživného. Cílem materiálu, který bude tento týden rozeslán jednotlivým soudům, je sjednocení rozhodování soudů v otázkách výživného.

vytisknout článek
Výše výživného je stanovena jako procentuálního rozmezí z měsíčního čistého příjmu povinného rodiče. Oproti původnímu návrhu došlo, na základě zaslaných připomínek, k navýšení hodnot procentuálního rozmezí. Jednotlivé věkové kategorie zůstaly nezměněny.

Kategorie       Věk dítěte           Procentuální rozmezí
 
1.                    0 - 5 let               11 – 15 %
 
2.                    6 - 9 let               13 – 17 %
 
3.                   10 - 14 let            15 – 19 %
 
4.                   15 - 17 let            16 – 22 %
 
5.                   18 a více let         19 – 25 %
 

„Stanovení doporučené výše výživného je prvním krokem v rámci dlouhodobého projektu Optimalizace agendy výživného. Mělo by následovat řešení otázek spojených s vymáháním výživného, neplacením výživného či s problematikou zjišťování výše příjmu a majetkových poměrů rodiče. Součástí tohoto projektu je i informační a vzdělávací program připravovaný ve spolupráci s Justiční akademií,“ uvedla ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

Za vznikem pomocného soudcovského materiálu k určování výživného stojí expertní skupina složená ze zástupců akademické obce, aplikujících soudců, nadace Naše dítě, Soudcovské unie, ministerstva spravedlnosti a ministerstva práce. Tabulka se opírá o analýzu Českého statistického úřadu a jsou v ní zohledněny připomínky odborné i laické veřejnosti.

„Doporučená rozmezí jsou navržena pro standardní případy, to znamená pro rozhodování o výši výživného u povinného s maximálně třemi vyživovanými dětmi.  Materiál přitom nemusí mít konečnou podobu. Zhruba po roce jeho používání by mělo dojít k vyhodnocení zkušeností, případně následným úpravám a doplněním,“ dodala Daniela Kovářová.

Ministerstvo spravedlnosti v té souvislosti připravuje informační materiál pro veřejnost, který by měl přispět k lepší orientaci v problematice sjednocující praxe určování výše výživného.

(zdroj zprávy naleznete zde

Autor: tisk. zpráva MSp

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů